Ahşap Ürün Sanayi – Stres Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Kesin olan bir şey var: Kendi stres düzeyinizi proaktif olarak kontrol altına almak için çalışmazsanız kimse sizin için pek fazla bir şey yapamaz! Hem şirket yöneticileri hem de çalışanlar için en anlamlı olanı ise bu konuya el atmak ve çalışanların zihinsel sağlığını destekleyen daha iyi alışkanlıkları günlük rutinin bir parçası haline getirmektir.

Beklenen Fayda:

Kişisel stres algısını fark etmek.
Çalışanlar, özel ve çalışma yaşamları birbirine bu kadar karışmışken işle bağlantılarını etkili biçimde nasıl koparabilecekleri konusunda bilgi edinmek.
Pozitif ve negatif stresi ayırabilmek ve negatif stresin olumsuz etkilerini tanıyabilmek.
Stresi yönetebilmek için öğrendiği teknikleri bireysel uygulama planına dönüştürmek.

Hedef Grup:

Ahşap Ürün Sanayi A.Ş. profesyonelleri

İçerik:

Genel Adaptasyon Sendromu
Stresin Belirtileri
Stres Algısı
Pozitif (Eustress) ve Negatif (Distress) Farkları
Türkiye’nin Öfke ve Stres Karnesi
Baskı ve Gerginlik Kaynakları
İş – Yaşam Dengesini İyileştirmeye Yardımcı Olabilecek Eylemler
Kaygı, Tükenmişlik Sendromu
Stres Yönetimi Teknikleri

Eğitim Metodolojisi:

Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

GOSB Merkez Sınıfları

Eğitim Tarihleri:

12.11.2022

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: