Afet Lojistiği Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle katılımcıların; afetlerle mücadele kapsamında önemli bir yeri olan lojistik faaliyetlerin afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında hazırlık ve müdahale sürecine yönelik bilgi edinmeleri, afetlerin tanımı ve türleri, insani yardım ve afet lojistiğinin tanımı, afet lojistiğinde ilgili kurumlar hakkında eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

Eğitime katılanlar;
• Afet türleri,
• Lojistik faaliyetler açısından afetlere hazırlık,
• Afet Lojistiği operasyonel süreçleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Grup:

Lojistik Sektöründe Yer Alan Firma Çalışanları, Üretim ve Perakende Sektörünün Lojistik Departmanı Çalışanları, Belediyeler, Kamu Kuruluşları, Vakıf ve Dernekler.

İçerik:

  •  Acil Durum ve Afet Tanımı
  •  Afet Türleri ve Analizi
  •  Afet Lojistiği Tanımı
  •  Afet Lojistiği Operasyonel Faaliyetleri
  •  Afet Lojistiği Grup Faaliyetleri
  •  Afet Lojistiğinde İlgili Kurum ve Kuruluşlar
  •  Uluslararası ve Ulusal İnsani Yardım Mevzuatı

Eğitim Metodolojisi:

  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: