5S ve İşyeri Organizasyonu Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Tüm üretim/servis/ofis alanlarında yürütülen faaliyetlerin israflardan arındırılması için başlangıç seviyesinde yapılan 5S çalışmaları, verimliliği, çalışma motivasyonunu, güvenliği ve çalışanlar üzerinde değişim/iyileştirme kültürü yaratmak için kullanılan yaygın araçlardan biridir. Temel olarak temiz ve düzenli bir işyerinin birçok değersiz işi engelleyebileceği ve bu çalışma düzeninin kültür değişimine hizmet etmesi yaklaşımını esas almaktadır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcılar; Çalıştıkları ortamlarda 5S faaliyetlerini yapabilir ve çalışmaların içinde lider/üye olarak bulunabilir seviyeye gelirler.

Hedef Grup:

Müdür, Yönetici, Uzman, Üretim Personeli

İçerik:

 •  5S Nedir?
 •  Yalın düşünce ile ilişkisi,
 •  Uygulama Adımları
 •  Ayıklama
 •  Düzenleme
 •  Temizleme
 •  Standartlaştırma
 •  Süreklilik
 •  Ofis uygulamaları
 •  Ergonomik faktörler,
 •  5S’in başarı faktörleri
 •  Devriye/Denetim sistematiği yaratma
 •  Uygulama planı oluşturma
 •  Vak’ a çalışmaları

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: