21.Yüzyıl Şirketlerinde Yöneticilerin Liderlik Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimde; geçmişte işe yaramış ancak uzmanların hemfikir olduğu üzere belirsiz ve fırtınalı 21. yüzyıl dünyasına uygun olmayan liderlik yaklaşımlarının yerine, yöneticiyi ekibiyle birlikte başarıya taşıyacak yaklaşımların neler olduğu tartışılacaktır.

Bu etkili liderlik yaklaşımı; firmanın insan kaynağının etkin kullanımına yani doğru işe yüksek motivasyonla doğru enerji ile kanalize edebilme kabiliyetleri ile şirketin performansını, çalışanların iş tatminini ve şirket bağlılığını en üst seviyeye çıkartacak en önemli unsurunu oluşturur.

Beklenen Fayda:

 •  Bir lider olarak, iş birliğine dayalı çalışmanın etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için gereken çalışma koşullarını oluşturabilecek düzeye gelmektir.
 •  Çağdaş yönetim sistemlerinde liderliğin ele alınış biçimlerini anlamak ve iş yaşamına aktarmaktır.

Hedef Grup:

Yöneticiler, Ekip Liderleri, Yönetici Adayları.

İçerik:

 •  Geleceğin Şirketleri Neye Benzeyecek? Geleceğin Şirketlerinin Yönetimi Nasıl Olacak?
 •  VUCA Dünyasında Lider Olmak İçin İhtiyaç Duyulan Yetkinlikler
 •  Çevik ve Adaptif Liderlik Yaklaşımları
 •  Senin Liderlik Tarzın Hangisi?
 •  Etkinin Diğer Görünümü; Güç ve Güç Kaynakları
 •  Durumsal Liderlik
 •  Vizyon Oluşturma ve Vizyonu İletme
 •  20. ve 21. Yüzyıl Motivasyon Yaklaşımlarındaki Farklılıklar
 •  Liderlikte Mizahın Gücü
 •  Her Yöneticinin Bir Koçluk Bilekliği Olmalı

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: